Toiminnallinen harjoittelu

Usein lihaskuntoharjoittelu mielletään vain voiman tai lihaskudoksen kasvattamiseksi kuormittamalla yhtä lihasta kerrallaan. Monipuolisella toiminnallisella harjoittelulla lihaskuntoa voidaan kuitenkin harjoittaa siten, että kehon lihakset toimivat yhdessä tehokkaina ketjuina ja suorittavat toimintoja, joita aivot ja hermosto niille välittävät. Samalla myös lihasmassa ja voima lisääntyvät.


Aerobinen ja anaerobinen harjoittelu

Tärkeä osa kehon toimivuutta on hengitys- ja verenkiertoelimistö, jota on myös harjoitettava säännöllisesti ja oikealla kuormituksella, jotta keho olisi kokonaisuudessaan toimiva. Tämä tarkoittaa säännöllistä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormitusta joko erikseen suoritettavana harjoituksena tai yhdistettynä lihaskuntoharjoitteluun.


Voimaharjoittelu

Voimaharjoittelu on tärkeä osa sekä urheilijan että kuntoilijan harjoittelua ja harjoittelun edistyessä myös voimatasoja on nostettava, jotta kehitys on mahdollista. Voima on tärkeä osa kehon toimivuutta ja voimaharjoittelua on sisällytettävä kaikenlaiseen harjoitteluun osaksi kokonaisuutta.

Voimaharjoittelu kehittää kehon ominaisuuksia ja vahvistaa lihaksistoa ja luustoa. Tämän vuoksi voimaharjoittelua tulisikin suorittaa läpi koko elämän ja sitä enemmän sen arvo korostuu, mitä vanhemmiksi tulemme.Ravinto

Ravinto on kaikenlaisen harjoittelun peruskivi ja ilman harjoittelua tukevaa ravintoa ei harjoituksesta voida saada parasta mahdollista tulosta. Jotta ravinto olisi harjoittelua tukevaa, sen on oltava koostumukseltaan oikeanlaista. Ravintosuositusten tulisi aina olla yksilöllisiä ja jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin sovellettuja. Yleisenä perusohjeena voidaan käyttää seuraavanlaista määritelmää: